Izgrađeni stanovi - Dragana Rakića 18d i 20a-20ž, Zemun - 9 izgrađenih objekata

Dragana Rakića 20a
Dragana Rakića 20a
Dragana Rakića 20a
Dragana Rakića 20a